Rewitalizacja i rozbudowa Redity Napoleońskiej w Gdańsku

Budynek kulturalno-wystawienniczy  Redita w Centrum Hewelianum w Gdańsku

Nagrody:
I miejsce dla firmy ArC2 / R’House w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej.

Lokalizacja:
Góra Gradowa – Centrum Hewelianum w Gdańsku

Inwestor:
Centrum Hewelianum Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Data powstania projektu:
kwiecień 2016r.

Autorzy:
arch. Renata Gajer-Hackemer R’House/ArC2
arch. Robert Budny R’House
arch. Mariusz Szlachcic ArC2

współpraca autorska:
arch. Tomasz Lato
inż. Dominik Gomółka

Opis

Ideą projektu jest stworzenie niezwykle atrakcyjnej nowoczesnej przestrzeni publicznej i przywrócenie historycznej idei otwarcia Redity w kierunku miasta.
Projekt składa się z dwóch części, rewitalizowanych obiektów wchodzących w skład Zespołu Redity Napoleońskiej oraz współczesnej kubatury ulokowanej w przeciwskarpie Galerii Przeciwskarpowej i nowoprojektowanej kondygnacji podziemnej fosy. Lokalizacja nowej kubatury tworzy przedpole dla istniejących budynków Zespołu Redity, rozszerza jej ofertę programową, oraz pełni rolę łącznika komunikacyjnego, spinającego ważne kierunki w rejonie opracowania- trakt pieszo-jezdny ulicy Gradowej, ciąg pieszy od Bramy Południowej do Bramy Północnej. Jednocześnie obiekt spełnia surowe warunki konserwatorskie, stropodachy budynku wkomponowane zostają w naturalne nachylenie skarpy i przeznaczone są do zazielenienia, część kubatury ukryta w podziemnej części Suchej Fosy nie narusza ekspozycji na Reditę . Nowa kubatura łączy się ze wszystkimi historycznymi obiektami wchodzącymi w skład Zespołu Redity, poprzez klatki schodowe, pochylnie, windy, umożliwia pełną dostępność wszystkich poziomów historycznych obiektów dla niepełnosprawnych oraz pozwala stworzyć różne ścieżki zwiedzania całego zespołu. Windy i klatki schodowe komunikujące poziomy ukryte są w niewidocznych przestrzeniach między murami Redity częściowo osłonięte odtworzonymi skarpami w poziomie półki Redity.
Dwa projektowane mosty – techniczny od strony Budynku Radiostacji oraz od strony Majdanu uzupełniają dostępność pomieszczeń Redity z poziomu terenu.
Nad wewnętrznym, historycznym dziedzińcem, zawieszono wspornikowo taras widokowy, który stanowi jego częściowe zadaszenie. Panoramiczny kształt stanowiący kulminację założenia, jest jednocześnie niezwykłą atrakcją widokowo – turystyczną. Pozwala podziwiać widok na miasto, ale również obserwować wydarzenia, które rozgrywają się na wewnętrznym placu. Przezroczysta obudowa sprawia, że jest niezwykle lekki, a dla użytkowników dziedzińca jest formą „żyrandola”.