Plac Zwycięstwa w PILE -nowe zagospodarowanie

ZESPÓŁ AUTORSKI:

architektura:
mgr inż. arch. Renata Gajer-Hackemer
mgr inż. arch. Robert Budny
architektura krajobrazu:
mgr inż. arch. kraj. Dariusz Malinowski
mgr inż. arch. kraj. Magdalena Kornacka
mgr inż. arch. Natalia Nocoń
drogi:
inż. Robert Szczepanik